Dívčí hrady

Zřícenina hradu na severním okraji Pálavy je vidět z širokého okolí. Hrad dostal své jméno podle třech skalních útvarů stojících pod hradem a připomínajících zkamenělé dívky.

Hrad vznikl počátkem 13. století. Počátkem 14. století přestavěn na zděný gotický hrad. Roku 1344 jej český král Jan Lucemburský postoupil šlechtickému rodu Lichtenštejnů, který jej vlastnil až do roku 1575, kdy jej vystřídali Ditrichštejnové. V 16. století bylo na hradě zesíleno opevnění v souvislosti s tureckým vpádem do Podunají. Za třicetileté války byl pobořen a vypálen Švédy. Hrad poté sloužil jako strážní pevnůstka, začal pustnout a od 18. století je ve zříceninách. Z hradu zůstalo zachováno obvodové zdivo s několika gotickými i renesančními detaily a v renesanční baště ze 16. století zůstaly zachovány střílny. Z hradů je pěkný výhled na Nové Mlýny a půvabnou krajinu jižní Moravy.